Main Menu

Training

युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय, कोहलपुर, बाँके
सम्पन्न गरिएका तालिम तथा कार्यक्रमहरु विवरण

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१

क्र.संं. मिति कार्यक्रम सहभागीहरु तालिम आयोजना
1  २०८०।०४।१८ गते कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि तालिम  ७३ जना आन्तरिक
2  २०८०।०४।२१ गते कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि तालिम  ८२ जना आन्तरिक
3  २०८०।०५।८ देखि ०९ गते Collateral Valuation and Secured Loan Training  २ जना बाह्य
4  २०८०।०५।२९ देखि ३० गते शाखा ब्यवस्थापकहरुको क्षमता विकास तालिम  २३ जना आन्तरिक
5  २०८०।०५।३० गते Branch Operation Risk Management Training  २ जना बाह्य
6  २०८०।०५।२८ देखि ३० गते सम्म Managing Microfinance Field Operation  २ जना बाह्य
7  २०८०।०६।१५ गते अनुशिक्षण कार्यक्रम  १ जना बाह्य
8  २०८०।०६।२२ गते बार्षिक समिक्षा गोष्ठी  २ जना बाह्य
9 २०८०।७।१७ देखी १८ Financial Literacy -TOT २ जना बाह्य
10 २०८०।७।१८ Effective Risk Management १ जना बाह्य
11 २०८०।७।१३ देखी १५ New Staff Orientation & Microfinance Operation Training 36 जना आन्तरिक
12 २०८०।८।३० र ९।७ Collateral Valuation & Secured Loan Training 50 जना आन्तरिक
13 २०८०।९।४ देखी ६ (TOT) Internal audit and control training १ जना बाह्य
14 २०८०।९।२२ NRB interaction program २ जना बाह्य

तालिममा सहभागीहरुको विवरण