Main Menu

Training

युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय, कोहलपुर, बाँके
आ.व ०७९।०८० को जेठ २५ गतेसम्म सम्पन्न गरिएका तालिम तथा कार्यक्रमहरु विवरण

क्र.संं. मिति कार्यक्रम सहभागीहरु उपस्थिती
1  २०७९।०४।१९ गते लघुवित्त र संस्थाको कार्यनीति सम्बन्धी तालिम  ८४ जना भौतिक उपस्थिती
2  २०७९।०४।२२ गते लघुवित्त र संस्थाको कार्यनीति सम्बन्धी तालिम  ७६ जना भौतिक उपस्थिती
3  २०७९।०६।०१ देखि ०२ सम्म लेखा सफ्टवयर तथा मासिक रिपोर्ट तयारी सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम  १६ जना भौतिक उपस्थिती
4  २०७९।०६।०९ देखि १० सम्म लेखा सफ्टवयर ट्रयावलेट सञ्चालन तथा कर्जा विश्लेषण सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम  २८ जना भौतिक उपस्थिती
5  २०७९।०७।०१ गते प्राथमिकताको आधारमा भाखा नाघेको असुली तालिम १५८ जना आनलाई उपस्थिती
6  २०७९।०७।१७ गते समसामयिक विषयमा विशेष निर्देशन ४५ जना आनलाई उपस्थिती
7  २०७९।०७।१८ गते समसामयिक विषयमा विशेष निर्देशन १३० जना आनलाई उपस्थिती
8  २०७९।०७।२२ गते Progress Out of Poverty Index” (PPI) ३ जना आनलाई उपस्थिती
9  २०७९।०९।१३ देखि १४ गते सम्म नव नियुक्त प्रशिक्षार्थी कर्मचारीहरुलाई प्रारम्भिक प्रशिक्षण तालिम  २६ जना भौतिक उपस्थिती
10  २०७९।०९।१४ देखि १६ गते सम्म “Managing Field Operation(MFO)”  २ जना भौतिक उपस्थिती
11  २०७९।०९।१९ गते बीमा अभिमुखीकरण तथा उत्प्रेरणा तालिम १६ जना भौतिक उपस्थिती
12  २०७९।१०।०८ देखि १४ गते सम्म प्रदेश नं.१ र मधेश प्रदेशमा रहेका लघुवित्त तथा लघुवित्त संचालन गर्ने सहकारी संस्था अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम  २ जना भौतिक उपस्थिती
13  २०७९।१०।१३ देखि १४ गते सम्म “NPL Management focused Branch Management with Fundamentals of Credit Analysis”  २ जना भौतिक उपस्थिती
14  २०७९।१०।२० गते कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी अन्तरक्रिया गोष्ठि  २ जना भौतिक उपस्थिती
15  २०७९।१०।१९ गते लघुवित्त र संस्थाको कार्यनीति सम्बन्धी तालिम ७८ जना भौतिक उपस्थिती
16  २०७९।१०।२२ गते लघुवित्त र संस्थाको कार्यनीति सम्बन्धी तालिम ७६ जना भौतिक उपस्थिती
17  २०७९।११।१४ गते NRB सर्कूलर सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम ४१ जना आनलाई उपस्थिती
18  २०७९।११।२६ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि सूचक र संस्थाहरुको दायित्व कार्यक्रम १ जना भौतिक उपस्थिती
19  २०८०।०१।२४ गते नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन २०८०  २ जना भौतिक उपस्थिती
20  २०८०।०२।१२ गते AML-CFT/KYC for micro finance Taining ५ जना भौतिक उपस्थिती